Aral představuje čerpací stanici budoucnosti

Čerpací stanice budoucnosti Aral

Německá maloobchodní firma obchodující s palivy, společnost Aral, zveřejnila novou zprávu podle Institutu pro dopravní průzkum DLR (DLR Institute of Transport Research) předpovídajícího trendy v dopravě v osídlených oblastech. Též byl vytvořen koncept městské čerpací stanice pro rok 2040.

Potřeba mobility bude podle studie narůstat. Odborníci odhadují, že jenom na silnicích se počet ujetých kilometrů v roce 2040 zvýší ve srovnání s rokem 2010 o zhruba 24%.

I přes narůstající využívání alternativních pohonů a hybridních automobilů budou dvě třetiny vozidel jezdit na moderní upravený benzín nebo dieselové pohony. 

Městské čerpací stanice bude z důvodu inkluze nových služeb pro flotily autonomních vozidel, vzdušných taxi a narůstající počet elektromobilů čekat zásadní přestavba. Tato přestavba bude probíhat současně s neutuchajícím rozvojem obchodů na čerpacích stanicích. 

Toto je závěr vyplývající z nové studie společnosti Aral nazvané „Čerpací stanice budoucnosti“, kterou představila Prof. Dr. Barbara Lenz, ředitelka Institutu pro dopravní průzkum Německého centra pro letectví (German Aerospace Center – DLR) a Patrick Wendeler, CEO společnosti Aral, na tiskové konferenci v Düsseldorfu.

Vyšší vzdálenost v mílích i přes pokles populace

Podle analýzy DLR Němci v roce 2040 v automobilech a vozidlech komerční přepravy urazí 900 miliard kilometrů – což je zhruba o čtvrtinu více, než v roce 2010. To znamená výrazný nárůst uražené vzdálenosti, a to i přesto, že během stejného období dojde k populačnímu poklesu o 4,7 milionu obyvatel. 

Vozidla komerční přepravy do roku 2040 zdvojnásobí uraženou vzdálenost – a to i ve velkých městech. K tomu dojde zejména z důvodu narůstajícího byznysu v oblasti e-commerce a vzrůstající intenzitě nákladové přepravy (více než o 87%). Přeprava osobními automobily bude jediným segmentem, který bude upadat (o 5%).

Nová palivová směs

Automobily pro osobní přepravu budou podle DLR v roce 2040 v podstatně větším rozsahu poháněny hybridními systémy. V tomto segmentu budou nejpopulárnější osobní automobily na benzínový a dieselový hybridní pohon. Takto bude registrováno 68 % vozidel sloužících k osobní přepravě. Hybridy s možností elektrického pohonu též navýší prodej o 28%. Podle výpočtů DLR budou vozidla na benzínový nebo dieselový pohon, a to včetně těch s hybridním pohonem, i nadále hrát důležitou roli v celkovém množství využívaných vozidel, poněvadž budou tvořit dvě třetiny z celkového vozového parku nacházejícího se na silnicích.

Elektrifikace vozidel bude probíhat i nadále. Očekává se, že na německých silnicích se bude v budoucnu pohybovat 1,3 milionu elektromobilů. Z rapidně narůstajícího počtu komerčních vozidel bude kolem roku 2040 zhruba 13% poháněno elektrickou energií.

Jaké jsou příležitosti pro maloobchodníky?

„Čerpací stanice budou dozajista i v budoucnu hrát důležitou roli v naší mobilitě. Díky novým funkcím se mohou stát hubem našich každodenních životů,“ shrnula Prof. Dr. Lenz.

Tři typické základní pilíře tvořící business čerpacích stanic (prodej paliv, obchod a myčka aut) zůstanou stejné, ale současně se přizpůsobí technologickým změnám a měnícím se potřebám zákazníků. 

Mnohé oblasti budou svědky úbytku čerpacích stanic na úkor dobíjecích stanic, zejména sloupků a stanovišť pro ultrarychlé dobíjení (ultra fast charging – UFC) s výkonem až 350 kW, které budou schopny nabít elektromobil za pět minut na dojezd až 145 kilometrů. Můžeme též očekávat, že začnou být používáni tankovací roboti. A to jak pro tankování, tak pro nabíjení. Zemní plyn a LPG budou dalšími z možností. 

„V nadcházejících dekádách budeme pokračovat ve sbírání plusových bodů za vylepšená paliva vyznačující se vysokou kvalitou, která budou ve zvýšeném množství obsahovat biosložky nebo syntetická paliva a tudíž se budou ve zvýšené míře podílet na rostoucí mobilitě naší společnosti,” řekl CEO společnosti Aral Patrick Wendeler.

Obchody na čerpacích stanicích se budou i nadále rozvíjet v souladu s požadavky zákazníků. Samořízená vozidla budou schopna dodávat prostřednictvím „donáškových služeb“ zboží z obchodů až do domu. V integrovaných kavárnách obdrží zákazníci nabídku čerstvého jídla připraveného ke konzumaci předtím, než budou pokračovat v jízdě. A to díky sdruženému vozidlu na čerpací stanici. 

Čtvrtý pilíř – nové přepravní služby

Na čerpacích stanicích ve velkých městech budou vytvořeny zcela nové oblasti podnikání. Důležitým trendem budoucnosti budou služby týkající se samořízených vozidel. A to především ve velkých městech. Tato vozidla poskytovaná provozovateli flotil by mohla být k dispozici na zavolání na čerpacích stanicích, kde by byla prováděna též jejich údržba a úklid. Prostory potřebné k těmto aktivitám by byly vyčleněny ve vícepodlažních budovách. 

Výměna flotilového samořízeného vozidla za pronajaté elektrokolo nebo dokonce za vzdušné taxi je součástí vize DLR pro velkoměsta. Pro narůstající množství elektrokol a elektrokoloběžek budou na čerpacích stanicích k dispozici mechanismy určené k výměně baterie. Soukromí řidiči a komerční dodávkové služby si budou moci vyměnit prázdné baterie za plně nabité. Další výměnou v kontextu zlepšení logistických služeb může být expanze předávacích stanic. Další službou mohou být jednací místnosti a mobilní kanceláře. 

S celonárodní sítí 2 450 čerpacích stanic po celém Německu a zhruba dvěma miliony zákazníků každý den je společnost Aral na přicházející změny dobře připravena. „Dokud se lidé budou přepravovat, bude existovat úloha a potenciál čerpacích stanic,“ osvětlil Wendeler.

Na jaře 2019 představí Aral a DLR závěrečnou zprávu vyplývající z jejich studie. Ta bude též zahrnovat výsledky z modelových čerpacích stanic nacházejících se v příměstských oblastech, na venkově i podél dálnic.

Shlédněte video společnosti Aral týkající se konceptu čerpacích stanic v budoucnosti. Více informací o studii naleznete zde

zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: