Toyota, Nissan a Honda spojují síly aby vybudovali síť čerpacích stanic na vodík

Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., a Honda Motor Co., Ltd. spojí své know-how a kapitál aby pomohly rychleji vybudovat infrastrukturu čerpacích stanic na vodík a aby využily podporu japonské vlády.

Velký problém s prodejem vozů na palivové články je chybějící infrastruktura čerpacích stanic na vodík. Přestože jsou firmy, které věnují maximální úsilí vybudování takové infrastruktury, potýkají se s problémy s instalací a provozováním čerpacích stanic na vodík, protože vozidla na palivové články nejsou na silnicích běžná.

Japonská vláda nejen že podporuje výstavbu čerpacích stanic na vodík svými dotacemi, ale také představila řadu doplňkových aktivit zaměřených na propagaci, která vytvoří novou poptávku po vozidlech na palivové články. Podpora vlády zahrnuje částečné dotace na provozní náklady vodíkových čerpacích stanic.

Toyota, Nissan a Honda uvedly, že musí nejprve připravit plán a zvážit možnosti jako například rozhodnutí, že by se mohly finančně podílet na provozních nákladech čerpacích stanic.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: