• Home  / 
  • Zajímavosti
  •  /  Nádrže na zkapalněný plyn LNG pro novou generaci kamiónů na zemní plyn

Nádrže na zkapalněný plyn LNG pro novou generaci kamiónů na zemní plyn

Současné omezení používání zemního plynu v dálkových kamiónech vyplývá ze skutečnosti, že zemní plyn (palivo) je přechováván v tlakových nádobách (nádržích), což má za následek výrazný nárůst hmotnosti vozidla a snížení jeho přepravní kapacity a dojezdu.

Cryogenic LPG tanks by HVM

V dnešní době lze tato omezení překonat díky použití kapalného metanu (LNG) uchovávaného v kryogenních palivových nádržích.

Většina výrobců kamiónů již vyrábí nové kamióny plně poháněné LNG nebo duální vozy (diesel + LNG). Zdá se, že trh se každým dnem zvětšuje a nabízí čím dál tím více prostoru vozidlům, která jsou šetrnější k životnímu prostředí a jejichž provoz je pro jejich majitele ekonomicky výhodnější (nižší cena LNG ve srovnání s dieselem). Kamióny vybavené LNG nádržemi mohou dosáhnout dojezdu až 1 400 km, ale stále čelí problému zapříčiněnému nedostačující infrastrukturou LNG stanic. Dnes je hlavním trhem pro kamióny poháněné LNG Itálie, ve které se v současnosti nachází již 21 LNG stanic a kde téměř 13% nových těžkotonážních přepravních vozidel registrovaných v prvním kvartálu roku 2018 byla vozidla s pohonem na LNG (též díky italským národním pobídkám – Italian National Incentives). Již existuje mnoho vozových flotil čítajících více než 100 kamiónů poháněných LNG.

LNG pohonem mohou být osazeny též dieselové kamióny, které jsou již na trhu. V takovém případě mohou kamióny jezdit na duální pohon (diesel + LNG), čímž se výrazně sníží spotřeba a emise.

Nyní se vraťme zpět k LNG technologii. Kapalný metan je 600krát hustší, než plyn uchovávaný při nízkém tlaku (asi 2,5krát hustší, než plynný metan při tlaku 200 bar), což poskytuje značné výhody ohledně přepravovaného objemu paliva a též po stránce nezávislosti vozidla.

Výhody související s instalací kryogenní nádrže:

  • Snížený objem a hmotnost palivové nádrže
  • Větší nezávislost vozidla
  • Vysoká úspornost spotřeby paliva
  • Výrazné snížení nákladů
  • Zásadně nižší dopad na životní prostředí
  • Plná dostupnost do městských oblastí

Tato inovace je v současné době dostupná na trhu a má potenciál oživit konkurenční prostředí na trhu dopravní přepravy a současně zlepšit kvalitu životního prostředí.

zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: